Algemeen


De juryvergadering, welke voorafgaand en na afloop van de wedstrijden zal plaatsvinden, wordt gehouden in zaal Koch, Kapelaan Kockstraat Welberg.


Uitgifte en inleveren van de rugnummers geschiedt in Sportcentrum de Knotwilg, Wipstraat 2, 4651 XW Steenbergen telefoon 0167-561188 (permanence).


De jurywagen staat op start/finishlocatie in de Kapelaan Kockstraat Welberg.


De verzet controle zal plaats vinden in de Kapelaan Kockstraat te Welberg, nabij gemeenschapshuis De Vaert. Dit terrein is voldoende groot om de categorie├źn te verzamelen en op te laten rijden richting het vertrek.


Programma


9.30 uur vertrek jeugd categorie 6 voor een wedstrijd van 37,2 km ( 6 ronden ).


11.00 uur vertrek nieuwelingen voor een wedstrijd van 78,9 km.


11.05 uur vertrek jeugd categorie 5 voor een wedstrijd van 31 km ( 5 ronden ).


14.00 uur vertrek junioren voor een wedstrijd van 108,8 km.


14.05 uur vertrek jeugd categorie 7 voor een wedstrijd van 43,4 km ( 7 ronden ).


Categorie 5 t/m 7 rijdt op een omloop van 6200 meter Nieuwelingen en Junioren rijden een rit in lijn. Beide parcoursen liggen op en rondom Welberg en zijn goed gekeurd door de consul van de KNWU.


Huldiging                                                                                                                                                                                                  

Na iedere wedstrijd zal de huldiging van de betreffende categorie plaats                              vinden op het ere podium nabij de jurywagen in de Kapelaan Kockstraat.

Extra prijzen te winnen: 
Ploegenklassement 1 : 35,- euro
Ploegenklassement 2 : 25,- euro
Ploegenklassement 3 : 15,- euro

Strijdlustigste renner nieuwelingen : 25,- euro
Strijdlustigste renner junioren : 35,- euro  

10 ereprijzen per categorie bij de jeugd