Stichting Wielercriterium Steenbergen

Stichting Wielercriterium Steenbergen (SWS)  
 
Stichting Wielercriterium Steenbergen is opgericht in 1943. De Paasronde van Steenbergen is sinds oudsher een begrip voor Steenbergen en verre omtrek. In 2018 bestond SWS 75 jaar.
 
Als comité vinden wij het belangrijk om in de aanloop naar een door ons te organiseren evenement diverse acties te ontplooien om een goed financieel fundament neer te leggen en zodoende minder afhankelijk te zijn van sponsorinkomsten. Ook tijdens de evenementen zal er een grote mate van zelfwerkzaamheid plaatsvinden middels talloze vrijwilligers om de kosten beheersbaar te houden. Een prettige bijkomstigheid hiervan is dat de binding van het publiek met de evenementen wordt vergroot en dat er een publicitair voortraject ontstaat bij de plaatselijke en regionale bevolking.
 
SWS heeft elf jaar geleden de keuze gemaakt om zich voornamelijk te richten op het organiseren van wielerwedstrijden voor de jeugd. Elk jaar wordt er consequent gewerkt volgens een draaiboek, waarin alle werkzaamheden minutieus zijn uitgewerkt. Ook voor de leerlingen van de basisscholen van Steenbergen en omgeving zullen er op vrijdag voorafgaand aan de activiteiten worden georganiseerd middels een Rabobank Dikke Banden race en overige festiviteiten om de jeugd in contact te brengen met de wielersport.
 
Omdat het comité van mening is dat deze activiteiten zo breed mogelijk moet worden uitgedragen over Steenbergen en omgeving zullen er op diverse dagen meerdere activiteiten worden georganiseerd voor de bevolking. Ook met het winkelhart van Steenbergen zullen wij in overleg gaan over een samenwerking.
 
Jac van Leent, Voorzitter SWS.   

Comitéleden

Comitélid 
Jac van Leent
Voorzitter - 
Coördinatie Represnetatie

Comitélid 
Johan Bosters
Secretariaat 
Parcours Wedstrijdleider

Comitélid 
Jack de Kock
Penningmeester
Veiligheidscoördinator
Draaiboekhouder

Comitélid 
Hans de Groen
Verkeersregelaars
Parcours 
Wedstrijd

Comitélid
Tiny van Caam
Verkeersregelaars
Parcours
Wedstrijd

Comitélid
Sjaak Embregts
Finishstraat
Veiligheid

Comitélid
André Nuijten
Permanence

Comitélid
Tommes de Greef
Permanence

Comitélid
Wim de Kock
Volgerscaravan
Begeleiding Miss

Comitélid
John Rommers
Sponsorbelangen
PR/Promotie
Archief

Comitélid
Kees van Vugt 
Verkeersregelaars 
Sponsorbelangen
Permanence

Amedeo Sammarco
Website SWS

Henk Keller
Adviseur